Ízületi fájdalomból származó rénás


You are on page 1of Search inside document A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David A. Gemmell Copyright © by Dávid A. Budapest Ferenc krt. Minden jót, Broo! Több mint hálás vagyok Tim Walkemek és a Bexhilli Active Computers csapatának, akik akkor léptek közbe, amikor számítógépem megvadult és röviddel a leadási határidő előtt elhunyt.

Az északi Zengidor és a déli Lyndeff császárai saját kez leg vették át a noldáktól a koronájukat, és esküvéssel fogadták, hogy meg rzik a nehezen megteremtett békét. Ám az ember szava olyan, mint a füst, mire kimondják, már szét is oszlik. Az említett császárok fiai és azoknak a fiai már maguk tették saját fejükre a kapott koronát, és senki sem emlékezett többé a noldáknak tett ígéretre.

Gyors segítségük - és az új számítógép kölcsönzése - tette lehetővé, hogy Amyjáró utolsó kalandja időben eljusson a kiadóhoz. Külön köszönet Dalé Rippke-nek és Eric Harrisnak, akik a következő Drenai regény megtervezését még élvezetesebbé tették.

Prológus Camran Osir zsoldoskapitány megrántotta a kantárt a dombtetőn és hátrafordult a nyeregben, hogy lepillantson az erdei ösvényre. A parancsnoksága alatt álló tizenkét ember egysoros vonalban lovagolt ki a fák közül, és most mindannyian megtorpantak, míg vezérük a láthatárt fürkészte.

Camran levette vassisakját és végigsimított hosszú szőke haján, élvezve a meleg szellőt, amely elpárologtatta a fejbőrére tapadt izzadtságot. Tekintete a mellette lovagló fogolyra röppent. A lány kezét hátrakötözték, de szemében dac villant. A férfi rámosolygott, mire a lány elfehéredett. Tudta, hogy a kapitány meg fogja ölni, és nem lesz könnyű halála.

A férfi érezte az ágyékába toluló forró vért, de az érzés szinte azonnal el is halt. Összeszűkülő kék szeme a völgyet pásztázta, üldözők után kutatva.

David_Gemmel-Arnyak_hose.pdf

A tiszt elégedetten konstatálta, hogy nem követi őket senki, és megpróbált ellazulni. Még mindig dühös volt ugyan, de azzal nyugtatta magát, hogy lovasai ízületi gyulladásos ízületi gyulladásos tünetek és kezelés nevelt barmok, aki keveset tudnak a civilizált viselkedésről.

A portya jól sikerült. A kis tanyán csak öt férfi élt, akikkel gyorsan végeztek, anélkül, hogy közülük bárki is meghalt vagy megsebesült volna. Néhány asszonynak és gyereknek sikerült elmenekülnie, de három fiatal lányt elfogtak - ami elégnek bizonyult a lovasok testi vágyainak kielégítésére.

Camran maga fogta el a negyediket - a sötét hajú lányt, aki a mellette lévő lovon utazott. A lány megpróbált elfutni, de a kapitány lovon utolérte, és miután lepattant a nyeregből, a földre gyűrte. A lány némán küzdött és nem esett pánikba, de az arcára mért ütéstől elájult, a férfi pedig fölhajította a nyeregbe.

A fogoly sápadt arcát vérfolt csúfította el és nyakának egyik felén lila véraláfutás éktelenkedett. Kifakult sárga ruhája a vállán elszakadt és felfeslett, szinte csupaszon hagyva egyik mellét.

David_Gemmel-Arnyak_andrikautos-vitorlasiskola.hu

A kapitány elszakította gondolatait a lány puha bőrétől, és a sürgetőbb gondokra összpontosított. Igen, a portya jól sikerült, egészen addig, amíg az a tökfej Polian rá nem vette a többieket, hogy gyújtsák fel a régi tanyasi házat.

A tulajdon értelmetlen elpusztítása megbocsáthatatlan tett volt az olyasfélék számára, mint Camran. Bűnös pazarlásnak számított. A parasztok mindig pótolhatók, de a jó épületekkel tisztelettel kell bánni. És a tanyasi ház jó épület volt, amelyet olyan ember emelt, aki adott a minőségi munkára. A tiszt nemcsak az embereire volt dühös, de magára is.

  1. David_Gemmel-Arnyak_andrikautos-vitorlasiskola.hu
  2. Őssejtek ízületi kezelése

Ahelyett, hogy egyszerűen végzett volna az elfogott nőkkel, engedte, hogy vágyai felülkerekedjenek józan eszén. Nem siette el a dolgokat: élvezettel hallgatta az első sikolyait, szinte fürdött a második kétségbeesett könyörgésében és a harmadik halálkiáltásában.

Amikor mindhárman bevégezték, figyelme a sötéthajú lányra irányult. Miután magához tért és ráébredt, hogy kezét- lábát megkötözték, nem könyörgött, de még csak egy hangot sem adott ki. O lesz a legbusásabb jutalom: ha itt az idő, az ő sikolyai lesznek a legtisztábbak és a legédesebbek.

Он ведь был один из первых, кого я встретил в Лизе. Он, кажется, входит в их делегацию. -- Да. Мы с ним хорошо узнали друг друга.

Az első füstcsápok éppen akkor terültek szét a feje felett, amikor Camran kigöngyölte elefántcsontnyelű nyúzókéseit. Amint megpördült, azonnal meglátta a tüzet.

ízületi fájdalomból származó rénás hyaline porcszövet készítése

A megkötözött lányt a földön hagyva, visszarohant a tanyára. Polian szélesen vigyorgott, amikor Camran odaért hozzá.

Colin J. Fayard - Nyugatvég Krónikái

Még akkor is vigyorgott, amikor meghalt, amikor a kapitány tőre a bordái közé ízületi fájdalomból származó rénás, felnyársalva a szívét. A váratlan és vad cselekedet láttán félelem lopózott az emberek szívébe. Csak akkor, ha erre közvetlen parancsot adok. Most pedig szedjétek össze a készleteket, és tűnjünk el!

ízületi fájdalomból származó rénás fájdalom a csípőben melyik orvoshoz

Camran visszatért a fiatal nőhöz. Arra gondolt, hogy megöli, de akkor elvész a dolog öröme, és nem részesül a lassú, lüktető élvezetben, ami akkor önti el, amikor látja a lány szemében kihunyó fényt. Lepillantott a selyemszegélyű zsákvászon táskában pihenő hat apró nyúzó-késre és érezte, ahogy a kiábrándultság súlyos teherként nehezedik rá. Gondosan összegöngyölte a táskát és átkötötte egy fekete szalaggal.

Majd talpra rántotta a lányt, átvágta bokáján a kötelet, és a halott Polian hátasára lódította. A fogoly hallgatott. Ahogy Camran ellovagolt, visszapillantott az égő épületre, és mély szégyenérzet telepedett rá. A tanyasi házat nem kapkodva, hanem gondosan, türelemmel építették, fáját szeretettel formázták, az illesztéke-ket tökéletesen csapolták.

Még az ablakkereteket is megfaragták és feldíszítették. A hely elpusztítása szentségtöréssel ért fel. Apja szégyenkezett volna miatta.

David_Gemmel-Arnyak_hose.pdf

Camran strázsamestere, a megtermett Okrian, parancsnoka mellé lovagolt. Reméljük, hogy jobbakra bukkanunk, amikor elérjük Qumtart. Panagyn-tól kevés megbízásra számíthatunk tizenegy emberrel. Qumtar hemzseg a harcosoktól, akik egyik vagy másik háznál keresnek megbízatást.

ízületi fájdalomból származó rénás serdülőkorúak artrózisának kezelése

Ma már nem olyan a helyzet, mint régen, igaz? Camran felidézte a tizennyolc évvel ezelőtti Drenai elleni támadást, amikor ifjú tisztként Vagria seregében szolgált, Kaem alatt.

Kaem azt ígérte, hogy az egy új birodalom hajnala lesz. Egy ideig ez így is alakult. Minden ellenük indított sereget szétzúztak, a legnagyobb drenai hadvezért, Egeit a Skultik-erdőbe szorították, és ostrom alá vették az utolsó, még álló erődöt, Dros Purdolt. De ez volt a hadjárat csúcspontja.

Az óriástermetű Karnak parancsoksága alatt Purdol kitartott, Egei pedig kitört a Skultikból, és viharként támadt a vagriai seregre. Kaemet megölte az Árnyjáró nevezetű orgyilkos, és a drenai csapatok két év alatt meghódították Vagriát. De ezzel még nem volt vége. Letartóztatási parancsot adtak ki a legjobb vagriai tisztek ellen, a nép elleni bűnökkel vádolva meg őket.

Colin J. Fayard - Nyugatvég Krónikái

Nevetséges volt az egész. Ugyan mi ízületi fájdalomból származó rénás a bűn, ha megöljük az ellenséget, legyen az katona vagy paraszt? Mégis számos tisztet elfogtak és felakasztottak. Camran északnak menekült, a gothirok földjére, de a drenai ügynökök még ott is vadásztak rá.

Szolgált számos seregben és zsoldoscsapatban. Harminchét évesen Kydor négy uralkodó házának egyikét, a Bakard-házat szolgálta, embereket toborozván neki. Jelenleg nem dúlt semmiféle nagyobb háború.

ízületi fájdalomból származó rénás porctartalmú készítmények

Viszont mindegyik ház katonákat toborzott, és a vadonban számos összecsapásra sor került. Otthonról kevés hír jutott el Kydorba, de Camran örömmel hallotta, hogy Karnak évekkel ezelőtt meghalt. Meggyilkolták egy felvonulás során. Úgy tűnt, hogy a tettet egy nő követte el, méghozzá a legendás Árnyjáró számszeríjával. Camran gondolatai ismét visszatértek a jelenbe, és a férfi végigpillantott toborzottjain. Még mindig rémültek voltak, és alig várták, hogy kedvére tegyenek, abban a reményben, hogy ízületi fájdalomból származó rénás tábort vernek, a kapitány átengedi nekik a lányt.

Colin J. Fayard - Nyugatvég Krónikái

Hamarosan majd lehűti reményeiket. Úgy tervezte, hogy használja a lányt, majd megnyúzza, és tetemét embereivel földelteti el. Újra a lányra ízületi fájdalomból származó rénás és elmosolyodott.

A lány hűvösen viszonozta pillantását és hallgatott. Camran nem sokkal alkonyat előtt letért az ösvényről, és kiválasztotta a táborhelyet.

Colin J. Fayard - Nyugatvég Krónikái

Miközben emberei lenyergelték hátasaikat, a zsoldoskapitány beljebb vitte a lányt az erdőbe. A fogoly nem fejtett ki ellenállást, amikor a földre lökte, és akkor sem kiáltott fel, amikor a magáévá tette.

A férfi már majdnem eljutott a csúcsra, amikor kinyitotta a szemét, és látta, hogy a lány kifejezéstelen arccal bámulja. Ez nemcsak az erőszak élvezetétől fosztotta meg, de vágyát is lelohasztotta.

David_Gemmel-Arnyak_hose.pdf

A harag perzselő lángja lobbant bensőjében: előrántotta kését, és a lány torkának szegezte. A szavakat magabiztosan ejtette ki, mire a zsoldoskapitány megtorpant mozdulat közben. Talán az éjszaka egy démona?

ízületi fájdalomból származó rénás shiitake ízületi kezelés

A parasztok védelmezője? Camran tarkóján bizsergető félelem simított végig. A lány nem felelt. A bokrok között mocorgás támadt bal kéz felől. Camran dobogó szívvel szökkent talpra, de csak Okrian volt az. A strázsamester vállat vont, és visszaballagott a tábortűzhöz. Camran elmosolyodott, majd a lány arcába vágott: - Ostoba paraszt. De a lány szavai újra meg újra eszébe jutottak, és másnap délelőtt állandóan a maguk mögött hagyott ösvényt pásztázta.

Már a nyaka is belesajdult. Éppen azon volt, hogy előrelovagol, de még vetett hátra egy pillantást. Egy szívdobbanásra látta, hogy fél mérfölddel viszább egy árny moccan a fák között.

Pislogott egyet. Vajon egy lovast látott vagy csak egy arra kószáló őzet? Nem tudta biztosan megmondani, ezért halkan szitkozódott, majd magához intett két lovast. Lehet, hogy egy férfi követ minket. Ha így van, öljétek meg. A férfiak megfordították hátasaikat és ellovagoltak. Camran a korszerű gyógymód az artrózis nézett, aki mosolygott.

Gyerünk, menjünk tovább. Egész délután lovagoltak - csak egy órára álltak meg, hogy megsétáltassák a lovakat, majd egy patak mellett, egy védett horpadásban tábort vertek. Nyoma sem volt a két embernek, akiket Camran kiküldött.

ízületi fájdalomból származó rénás a csípőkapszula betegségei

A kapitány ekkor hívatta Okriant: a nagydarab zsoldos lehajolt parancsnokához, Camran pedig elmesélte a lány figyelmeztetését.